Cookieverklaring

 

Aannemingsbedrijf Motyka maakt gebruik van ‘cookies’ op de website. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, willen wij graag dat u op de hoogte bent over hoe wij met cookies omgaan. In deze cookieverklaring brengen wij u daarvan op de hoogte.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer uw onze website bezoekt.

 

Welke cookies gebruiken wij?

De Cookies die wij gebruiken hebben verschillende functies daarover leest u hieronder meer.

 

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle functies op onze website werken. Denk daarbij aan functies zoals contactformulieren.

 

Analytische cookies

Bij het gebruik van onze website zijn vooralsnog geen cookies van Google Analytics geplaatst.

 

Socialmedia cookies

Socialmedia cookies zijn cookies die de functionaliteit van socialmedia knoppen mogelijk maken op onze website. Dat zorgt er in ons geval voor dat u eenvoudig onze pagina’s kunt delen en ‘liken’. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van de diensten zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

 

Persoonsgegevens

Sommige cookies gebruiken persoonsgegevens. De functionele en analytische cookies op de website van Aannemingsbeddrijf Motyka gebruiken geen persoonsgegevens.

 

Bij het gebruik van socialmedia cookies kunnen wel persoonsgegevens worden gebruikt. Daar hebben wij geen invloed op. U kunt de privacyverklaring van de betreffende aanbieder lezen om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen.

 

Wilt u meer weten over hoe Aannemingsbedrijf Motyka met persoonsgegevens omgaat? Lees dan onze Privacyverklaring.

 

Cookies uitschakelen of verwijderen

Heeft u helemaal geen trek in cookies? Dan kunt u deze functies uitschakelen of de cookies verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Privacyverklaring

Inleiding

Aannemingsbedrijf Motyka hecht veel waarde aan privacy, wij doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Met deze privacyverklaring brengen wij u op de hoogte over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

 

Persoonsgegevens worden bij Aannemingsbedrijf Motyka verwerkt in overeenstemming met de wettelijle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse wet en regelgeving betreffende persoonsgegevens

 

Welke persoonsgegevens gebruikt Aannemingsbedrijf Motyka en waarom?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kunt u zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt.

 

  1. Om een overeenkomst te sluiten en om met u in het kader daarvan te communiceren, gebruiken wij: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsgegevens en bankgegevens. Het gebruik van deze gegevens is noodzakelijk om de overeenkomst te kunnen sluiten.

 

  1. Wanneer u solliciteert voor een functie, gebruiken wij: NAW-gegevens, gegevens voor communicatie, gegevens over opleiding en werkervaring, andere gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie. Het gebruik van deze gegevens is noodzakelijk om te beoordelen of wij een arbeidsovereenkomst met u kunnen sluiten.

 

  1. Om u een nieuwsbrief te sturen, gebruiken wij: naam en e-mailadres. Voor het gebruik van deze gegevens vragen wij uw toestemming.

 

  1. Om de website te laten functioneren gebruiken wij: IP-adres. Wanneer u het contact formulier gebruikt dan gebruiken wij: naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Het gebruik van deze gegevens is noodzakelijk om de website te laten functioneren of wij gebruiken de gegevens omdat u die zelf aan ons verstrekt.

 

Aannemingsbedrijf Motyka verwerkt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld. Alle persoonsgegevens worden door uzelf of

uw werkgever aan ons verstrekt.

 

Hoe lang bewaart Aannemingsbedrijf Motyka mijn gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit houdt in dat wij uw gegevens verwijderen wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten of wanneer onze opdracht voltooid is tenzij wij de gegevens langer moet bewaren in verband met een wettelijke bewaartermijn.

 

 

Beveiligingsmaatregelen

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heeft Aannemingsbedrijf Motyka de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen.

 

Zo zijn de ICT-systemen adequaat beveiligd. Verder zijn de medewerkers van Aannemingsbedrijf Motyka zich bewust van het belang van uw privacy.

 

Wanneer wij gebruik maken van andere partijen zien wij erop toe dat zij tevens adequate beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het uitvoeren van onze diensten maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Rechten en plichten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens verder heeft u het recht: om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking, de verwerking te beperken en overdraagbaarheid van uw gegevens. Tot slot heeft u in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

Wanneer u een van deze rechten op uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen dan kunt u een verzoek indienen per e-mail. Stuur u verzoek naar info@aannemingsbedrijf motyka.nl ontvangt dan binnen 4 weken een reactie.

 

In principe bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken aan Aannemingsbedrijf Motyka. Als u weigert gegevens te verstrekken is het wellicht niet mogelijk om een overeenkomst met u te sluiten.

 

Indien bepaalde verwerkingen met uw persoonsgegevens op basis van toestemming plaatsvinden, kunt u een gegeven toestemming altijd intrekken.

 

Klachten

Tot slot willen wij u erop wijzen dat als u het niet eens bent met de verwerking van persoonsgegevens u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

U kunt natuurlijk altijd eerst uw onvrede kenbaar maken bij Aannemingsbedrijf Motyka. Stuur daarvoor een e-mail naar privacy@aannemingsbedrijf motyka.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

AANNEMINGSBEDRIJF MOTYKA

Szymek Motyka

Doorn